Det brukar heta att “syns du inte, finns du inte” och det ligger en hel del