Det brukar heta att ”syns du inte, finns du inte” och det ligger en hel del sanning bakom uttrycket. Företag som på olika sätt uppmärksammas i mediebruset har större chans att nå ut till kunder än företag med låg profil. Det gäller att synas för att sticka ut bland mängden av konkurrenter.

Hur investerar man rätt i dagens Mediesverige? Är vissa kanaler bättre än andra? I den här artikeln diskuterar vi mediereklam utifrån ett modernt perspektiv. Vi ser till nya branschfenomen som på olika sätt påverkar företags marknadsföring.

Uppkopplat samhälle

Idag är det internet som är vår källa till information, nyheter och kommunikation. Olika plattformar ser till att hålla oss uppdaterade om vad som sker lokalt, men även globalt. Det uppkopplade samhället har i sin tur genererat nya krav när det gäller reklam och marknadsföring. Företag som tidigare enbart fokuserade på traditionell reklam har tvingats modernisera sitt upplägg. Med det sagt är de traditionella mediekanalerna fortfarande högst levande. De har utvecklats i modern riktning parallellt med uppkomsten av nya fenomen. Ett exempel är radiomediet som än idag spelar en viktig roll inom Mediesverige. Det faktum att radiokanaler numer även sänder via nätet gör att fler lyssnar än tidigare. Podcasts är också ett mediefenomen med ursprung i den traditionella radion som har vuxit sig stort under det senaste decenniet.

Det är gynnsamt för företag att synas i moderna mediekanaler så som sociala medier, men det optimala är att ha en fot kvar i den traditionella marknadsföringen. Vid sidan av de moderna medierna bör företag även låta direkt reklam vara en del av företagets marknadsföring. Profilering är ett bra exempel på direktreklam som har en garanterad effekt parallellt med mediereklam. Tipset till företag är att leta upp ett professionellt tryckeri i Stockholm eller den ort som företaget verkar i för att välja ut lämpliga profilprodukter att trycka på. Det kan vara allt från att låta medarbetarna bära snygga kläder med samma tryck till att bjuda kunder på företagsgodis. Att synas är viktigt och gör du det i flera vardagskanaler är chansen stor att du sticker ut i mediebruset.

Striktare lagar

Mediesveriges utveckling har bidragit till mer flexibla marknadsföringsupplägg för företag. Numer kan till och med företag ha sina egna kanaler med syfte att förmedla ett koncept eller ett budskap. Det uppkopplade mediesamhället har dock även en baksida värd att nämna i sammanhanget. Digitaliseringen av medier och övriga branscher har lett till att vissa områden hamnat i ett luddigt mellanland utan konkreta ramar. Sveriges regering införde exempelvis en ny spellag från och med januari 2019. I den framgår det hur branschaktörer ska förhålla sig när det gäller reklam på nätet och i andra moderna medier. Tidigare hade branschen påverkats negativt av oreglerad reklam i både TV och på nätet. Även det nya fenomenet med influencers har skapat debatt gällande reklam i nya medier. Det finns numer även strikta regler för hur budskap och reklam får marknadsföras av influencers i media.