Företagsfilm är en marknadsföringsform som växer sig allt större. Det beror på att en företagsfilm som