Det är möjligt att jobba med nyheter på flera olika sätt. Det går bland annat att