I Sverige kallar man ofta journalistkåren för den tredje statsmakten. De två första är då regeringen och rättsväsendet. För oss är det viktigt att journalistiken är så obunden som möjligt och att tidningsredaktioner ska kunna granska vem och vad som helst utan att riskera repressalier. Vi har även högt ansedda journalistutbildningar i landet. Självklart finns det även hos oss faktorer som påverkar journalistiken negativt men situationen är ändå mycket bättre än i andra länder där journalistiken inte är fri och där det till och med kan vara straffbelagt att skildra vissa frågor och samhällsfenomen.

Exempel på inskränkt journalistisk frihet

Den fria journalistiken har alltid varit hotad. Det finns många länder där vare sig medborgare eller journalister har yttrandefrihet. Med ett sådant journalistiskt klimat är det svårt att granska makthavare eller att skriva om ämnen som av någon anledning är tabu. Ofta är det till exempel förbjudet att skriva fritt om homosexualitet och om samhällets styrande skikt. Även religion är ett känsligt ämne i länder där religiositeten är en stark kraft i samhället. En enkel uppmaning som; vinn stort på Megalotto kan vara olaglig att formulera i länder där det är förbjudet att spela på onlinecasino. Just internet är överhuvudtaget ett område där många fiender av fri journalistik försöker införa restriktioner. Det är inte ovanligt att myndigheter stänger ner populära sociala plattformar som Facebook just för att ordet där är fritt. Ett annat hot mot det fria ordet är det faktum att journalister ibland mördas för att de uttrycker obekväma orsaker. De kanske inte bryter mot lagen men hotet är ändå underförstått i länder där journalister tystats på det sättet.Är journalistiken hotad 2

I länder som Nordkorea och Kina, där statsmakten är stark och menar sig ha rätt att begränsa vad människor får uttala sig om och ta del av, kan det vara svårt att arbeta som journalist. Utvecklingen går inte alltid mot ökad frihet utan till exempel Kina förstärker förbud mot oberoende journalistik. Ett mer subtilt hot än förbud är den krassa ekonomiska verkligheten för många tidningsredaktioner. På sätt och vis är journalistiken hotad även här i Sverige eftersom det sällan finns pengar till att betala för noggranna utredningar av känsliga ämnen. Idag är så kallad ”klick-journalistik” viktig. Media handlar om att snabbt fånga en läsares intresse och få denne att klicka på en länk som leder till en sida med mycket reklam. Reklamintäkter är en allt större del av journalistikens ekonomi och kommersiella intressen får därmed ett större inflytande över journalistiken. Vår så kallade public service, den statsfinansierade journalistiken, är idag, på gott och ont, konkurrensutsatt på ett helt annat sätt än för 20 år sedan.