Peter Wolodarski, född i Stockholm 1978, är sedan 2013 chefredaktör på den viktiga tidningen Dagens Nyheter. Han ansågs länge vara något av ett underbarn inom svensk journalistik och gjorde karriär i branschen som väldigt ung. Ideologiskt betecknar han sig som oberoende liberal. Peter kommer från ett judisk familj och har kanske sina främsta kritiker bland dem som ser en judisk konspiration bakom mäktiga institutioner i samhället. Att han är en skicklig debattör är något de flesta, även hans meningsmotståndare, brukar vara överens om. Däremot har han, mycket på grund av sin unga ålder, ofta ansetts väga för lätt för de extremt prestigefyllda jobb han haft. Peter är civilekonom i grunden och har även studerat en termin på Harward, världens kanske mest prestigefyllda universitet. I den här texten ska vi titta på en fråga där han uttryckt en kontroversiell ståndpunkt och på hur man ska bedöm hans roll som opinionsbildare idag.

En inflytelserik opinionsbildare

Hur viktig för debatten är Peter Wolodarski? tidningen Dagens Nyheter räknas som Skandinaviens mest inflytelserika dagstidning och oavsett vad man tycker om Peter Wolodarski personligen och hans åsikter så är han i och med det en av Sveriges tyngsta opinionsbildare. Det handlar inte bara om att han kan använda sin egen penna på ett sätt som får betydelse. Som redaktör har han även möjlighet att utöva makt över Dagens Nyheters politiska kompass och även bestämma vilka som överhuvudtaget ska få komma till tals på debattsidorna. Om inte tidningens ägare ansett att han skött sin uppgift på ett bra sätt skulle skulle han snabbt petas från sin position. Det är rationella och affärsmässiga intressen som ligger bakom hans utnämning eftersom tidningen är vinstdrivande. Det man kan undra är hur styrd Peter är av tidningens ägare. Bildar han opinion utifrån sina egna övertygelser eller är han snarare ett verktyg i någon annans händer? Sanningen är förmodligen att han både påverkar debatten utifrån hur han ser på världen och att han tillrättalägger den utifrån vad som på sikt gagnar tidningen och dess ägare.

Tystnadskultur och digital häxjakt

Peter Wolodarski har en sådan position i samhällsdebatten att många har en åsikt om hans åsikter. En av de senaste kontroverserna han varit inblandad i gäller Me:too kampanjen. Alltså kvinnor som meddelar i sociala medier att de utsatts för övergrepp. Många har hävdat att Me:too lyft ett viktigt problem som det varit tyst om alldeles för länge men andra har uppfattat det som att det plötsligt blivit legitimt att bedriva jakt på män som kanske inte tyckt sig ha gjort något fel överhuvudtaget. Peter Wolodarskis position har varit att det är fantastiskt att Me:to bryter mot tystnadskulturen och belyser övergrepp samtidigt som han varnat för digital häxjakt och varit ytterst ovillig att namnge de män som, enligt artiklar i DN, begått brott mot kvinnor under lång tid. Många menar att han gjort bort sig genom att inte ta tydligare ställning i frågan. Siktar du själv på ett toppjobb inom media? rekrytering Stockholm med videopresentation kan hjälpa dig på vägen.