Det har varit en långdragen och stundtals vinglig process från det att mediekoncernen Stampen, där flera lokala västsvenska dagstidningar ingår, hotades att försättas i konkurs i maj 2016. Uppköpen av mindre tidningar som skulle stärka koncernen fick, genom en rad mindre kloka beslut från ledningen, rakt motsatt effekt. Utöver det har chefen för mediekoncernen plockat ut mångmiljonlöner och stora aktieutdelningar för att investera i privat konst och privata lyxfastigheter. Samtidigt krympte det egna kapitalet i koncernen i rekordfart. På tre månader minskade Stampen Local Medias, som ligger bakom Göteborgs-Posten och flera andra tidningar i Västsverige med nästan nio miljoner kronor.

Tillfällig på säkrare mark

För att rädda bolaget från konkurs ansökte man rekonstruktion vid Göteborgs Tingsrätt. Många trodde inte att Stampen skulle överleva sommaren men rekonstruktionen genomfördes och i september kom beskedet att mediekoncernen klarat av att betala de skulder som krävdes för att undvika en konkurs och rekonstruktionen av företaget var klart. Även om rekonstruktionen varit framgångsrik så här långt, går det inte att genomföra fullt ut utan konsekvenser. Läget är fortfarande krisartat och Stampen varslar personal. 13 journalist- och 16 tjänstemannatjänster ska bort och utöver det kommer man också göra nedskärningar på fyra grafiker tjänster, allt för att klara de kommande intäktskraven.

Framtiden är osäker

Stampen är på inget sätt helt räddat undan en konkurs. Redan en vecka efter de första beskeden om varsel kom information om att ytterligare 100 tjänster, den här gången inom tryckeri ska bort. Även om rekonstruktionen är klar krävs det över 1 miljard kronor i nytt kapital för att Stampen ska överleva vintern och klara att betala rekonstruktionen och övriga löpande kostnader. De 81 miljoner som de nya ägarna pumpar in i företaget är bara en fjärdedel av det ekonomiska kapital som behövs. Företaget ska dessutom drivas och kapitalet förvaltas av samma koncernchef som tidigare. Framtiden för de anställda inom koncernen och de lokala dagstidningarna som tillhör koncernen, ser allt annat än trygg ut.