Inom mediebranschen finns många olika typer av projekt, både av mindre slag och enorma, långa och omfattande projekt. För att ett projekt ska ro iland enligt planer (eller över förväntan!) så krävs en projektledare som är lite utöver det vanliga. Att arbeta som projektledare är inte riktigt som alla andra jobb.

Olika typer av anställningar

Young woman drawing and writing business related things, business brainstorming - on white isolated surface/air

I Sverige råder lagen om anställningsskydd (LAS) vilket innebär att man som anställd är skyddad på olika sätt. Det innebär bland annat att anställningen ska löpa vidare förutsatt att inte någonting annat reglerats i avtalet. Tillsvidareanställning innebär precis som namnet antyder att det gäller tills vidare. Säsongsarbete innebär anställningar som endast är aktuella under den säsong som det finns behov av personal, exempelvis vid skidliftarna under vintern. Det behövs knappast några som arbetar under sommaren, och då kan arbetsgivaren använda sig av anställningsformen för säsongsarbete. Vikariat kan se olika ut och syftar till att täcka en tillfällig lucka i personalstyrkan. Projektanställning är å andra sidan en tillfällig anställning med utgångspunkt att det är för en begränsad tid utan möjlighet till förlängning. Det beror på att ett projekt är just tidsbegränsat. Beroende på vilket projekt det är så kan det naturligtvis utvecklas till ett bestående åtagande, men det blir det inte längre ett projekt och projektanställning.

Projekt inom mediebranschen

Inom mediebranschen förekommer ofta olika typer av projekt, och då behövs det projektanställda. Den som är ansvarig och leder själva projektet kallas för projektledare. Många har en naturlig fallenhet för ledningsarbete, planering, struktur och så vidare, men alla som är intresserade av projektledning har fördel i att gå en projektledarutbildning. En bra utbildning utrustar dig med nya kunskaper, infallsvinklar, inspiration och stärker dessutom dina redan naturliga egenskaper som passar in på projektledningen.

Couple signing a contract

Framstående egenskaper

Egenskaper som kommer att ta dig som projektledare inom media framåt i branschen är en stor portion social kompetens, ett gott självförtroende och aldrig sviktande målmedvetenhet, känsla för och kunskap inom psykologi, ordningssinne, skinn på näsan och ett stort driv! Konkurrensen inom media är ofta stor och man kan få vara beredd på hårt arbete. Men ditt hårda arbete lönar sig i längden!